Goesting in meer zorg

SOMM streeft naar een warme, zorgzame gemeente waar het voor iedereen goed leven is. Dat betekent dat er voldoende steun is voor wie die even nodig heeft, ongeacht de leeftijd of achtergrond. SOMM wil werken aan een kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening. Zeker nu het aantal jonge gezinnen toeneemt, willen we daar in investeren.

SOMM gaat dan ook voor:

Een uitbreiding van het woon-zorgcentrum met onder andere een dagcentrum en een gemeentelijke kinderopvang
Niet alleen moet het aantal bedden in het woon-zorgcentrum omhoog en moet er een dagcentrum komen, maar SOMM stelt ook de combinatie met een kinderopvang voor. De combinatie heeft vele voordelen: het personeel kan eigen kinderen in de opvang brengen (werkbaar werk), het schept leven in de brouwerij tussen ouderen en kinderen, het laat toe vrijwilligers (ouderen) in te schakelen.

De uitbouw van een gemeentelijke kinderopvang met ook opvang buiten de “normale” uren en voor zieke kinderen
Er zijn niet enkel plaatsen te kort (Lichtervelde haalt de 50% norm niet); er is ook nood aan flexibele opvang wat de uren betreft. De gemeente moet hier een rol spelen.

De uitbreiding van de spel-o-theek tot uitleendienst waar ook babymateriaal en kinderfietsen kunnen ontleend worden
Dit past ook binnen de deel-economie waar SOMM voorstander van is.

De oprichting van een “pamperbank” die ongebruikte luiers van kinderen en incontinentiemateriaal van senioren inzamelt en geeft aan wie minder financiële middelen heeft
Hier ziet SOMM een rol weggelegd voor het Huis van het Kind of voor het woon-zorgcentrum. De pamperbank kan uitgebreid worden met andere verzorgingsproducten.

De uitbouw van Lichtervelde tot “Gastvrije gemeente”
Er moet een inventaris gemaakt worden van de hulp die in de gemeente – ook buiten het OCMW - kan geboden worden om deze mensen hier wegwijs te maken. (vb: bij wie moet ik terecht voor bankzaken, autorijden, taalles, opleidingen, werk ...)