Goesting in meer ruimte voor natuur en milieu

Lichtervelde is een landelijke gemeente. Ook daarom komen mensen hier wonen. Dat is een troef, iets om te koesteren. Dus wil SOMM investeren in meer groen. Natuur en milieu zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Hernieuwbare energie sluit hier volledig bij aan.

SOMM gaat dan ook voor:

Het vastleggen van een groene bestemming voor ‘t Eiland
We willen de groene zone ter hoogte van ‘t Eiland ontwikkelen als park. Het is vooral belangrijk dat de site als één geheel behandeld wordt.

Zowat iedereen is het er over eens dat ’t Eiland een prachtige groene long zou zijn. Maar inderdaad, tot nu is dat privé-eigendom.
Kan de gemeente dan niets doen? Toch wel. Een eerste stap is in gesprek gaan met de eigenaar en vragen naar zijn bedoelingen en natuurlijk vragen of hij/zij bereid is te verkopen aan de gemeente die er een groene long kan van maken. En verder: op de kaarten die de bestemming vastleggen ’t Eiland aanduiden als een groene zone. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er van kan komen als het ooit verkocht wordt. Het is een kwestie van vooruitzien en de daad bij het woord voegen.

Een vergroening van het centrum en het gebruiksvriendelijk maken van bestaande groene ruimtes (met bijvoorbeeld barbecue, fruitbomen, een hondenloopweide...)
Openbaar groen kan naast mooi ook nuttig zijn. Dat kan door inheemse fruitbomen aan te planten i.p.v. bolacacia’s (een voorbeeld zagen we in onze Franse zustergemeente).We willen graag meer fruitbomen, notenbomen, kleinfruit... en hebben bij het aanplanten ook oog voor streekeigen plantgoed. De aanleg van de Finse Piste tussen het Tweelindengebied en de Nieuwstraat is een mooie kans om dit uit te proberen. Op het sportplein kan aangenaam groen worden aangeplant. Meer zitbanken moeten ervoor zorgen dat de groene ruimtes meer gebruikt worden. Daarnaast voorzien we een tussenkomst voor het aanleggen van gedeelde moestuinen, zo wordt ook de deeleconomie aangemoedigd en stimuleren we ontmoeting. Door het voorzien van een speelpleinkaart worden de speelpleintjes, verspreid over de gemeente, optimaal gebruikt. Ook op privédomein  zetten we in op meer groen, door het organiseren van een gemeentelijke groepsaankoop van bomen (fruit-, noten-...), kleinfruit en streekeigen plantgoed. Hiervoor werken we samen met lokale organisaties en kwekers.

Er is ook nood aan een hondenloopweide. Honden hebben ruimte nodig. Een hondenuitloopweide, volledig afgebakend zodat de hond niet weg kan, is daarvoor ideaal. Zo kunnen honden hun energie kwijt en moeten ze niet constant aan de leiband. SOMM wil werk maken van zo'n weide, om honden en hun baasjes -ook zij die geen grote tuin hebben- een speelterrein te bezorgen.

Een vergroening van de invalswegen om zo aan te sluiten bij de open ruimte van het Veld of de Huwynsbossen
We denken hierbij aan de Beverenstraat. We voorzien een groen lint van het centrum, via de Beverenstraat naar het Huwynsbos, langs de vallei van de Huwynsbeek. Trage wegen zoals de ‘t Goedtermeerschweg en Molenbinnenweg moeten hersteld worden en toegankelijk gemaakt worden.

Zonnepanelen en windenergie waar Lichterveldenaren kunnen in mee-investeren
We willen inwoners van Lichtervelde de kans geven om te participeren in zonnepanelen op openbare gebouwen. Dit kan via gebruikerscoöperaties. Principieel zouden alle openbare gebouwen maximaal voorzien moeten worden van zonnepanelen. We denken bijvoorbeeld aan de nieuwe kantine op het sportplein, de kunstacademie, het JOC, het zwembad,  de sporthal. Ook privédaken kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Acties om Lichtervelde plastiekvrij te maken
Herbruikbare  boodschappentassen, katoenen broodzaken en herbruikbare drinkflessen promoten. Charcuterie, vleeswaren... afwegen in eigen potjes in plaats van in de huidige wegwerpverpakkingen en dat promoten bij de winkels. Als gemeente  geen plastic gadgets voorzien. Geen wegwerpbekers  meer op evenementen in Lichtervelde, maar werken met herbruikbare bekers met waarborg. De actie van het Beverbos (geen bric, plastiekzakken of wegwerp plastiekflessen) kan geslaagd worden genoemd: van 10 PMD-zakken per week naar 1 per week).