Goesting in meer veilig verkeer

Lichtervelde is een verkeersknooppunt. Dat brengt ook gevaren met zich mee: zwaar verkeer door het centrum, te weinig aandacht voor zwakke weggebruikers. SOMM wil een plan voor het wegwerken van gevaarlijke punten zodat de gemeente voor iedereen meer leefbaar wordt.

SOMM gaat dan ook voor:

Het stimuleren van het fietsgebruik, met onder andere een beter onderhoud van de fietspaden, een fietszone in het centrum, een fietsweg tussen Lichtervelde en Torhout, meer fietsstallingen en een fietstunnel onder de Ringlaan aan de Beverenstraat
SOMM wil het centrum, binnen de zone Statiestraat, Astridlaan, Koolskampstraat, Hoogwielkestraat, Boomgaardstraat, Burgemeester Callewaertlaan, Middenstraat en de schoolomgevingen, aangenamer maken door een fietszone te voorzien. Fietsers inhalen binnen deze zone wordt dan verboden.
Om de veilige doorgang naar de Heihoek en een veilige oversteek van de Ringlaan mogelijk te maken, opteert SOMM voor een fietstunnel aan de Beverenstraat.

Goed onderhouden voetpaden, met aandacht voor toegankelijkheid voor rolwagens en kinderwagens
Momenteel is het slecht gesteld met sommige voetpaden in het centrum. Er is nog werk aan bij voorbeeld de Nieuwe Veldstraat, Torhoutstraat, Gezellelaan, Middenstraat...

Meer aandacht voor trage wegen, ook in het centrum, en voor een veilige schoolomgeving
De trage wegen kunnen in ere hersteld worden. Een voorstel is om te werken met peters en meters die elk een stuk onderhouden (zorgen voor aanduiding, toegankelijk houden).

Het zwaar verkeer en sluipverkeer uit het centrum weren
De heraanleg van de Koolskampstraat moet een gelegenheid zijn om een dubbel fietspad te voorzien, met asverlegging als snelheidsremmers en een 50km/u voor de hele straat. In de Zwevezelestraat kunnen lijnen de verkeersituatie verhelderen. Inbreng van specialisten is hier een noodzaak. Verkeer boven 5 ton moet uit het centrum geweerd worden. Landbouwwegen kunnen opgewaardeerd worden door bij voorbeeld een traktorsluis. Leveringen in een schoolomgeving niet langer toelaten bij het begin en einde van de schooltijd. Regelmatige controle op de meest kritieke punten zal nodig zijn.

Het promoten van openbaar vervoer, met aandacht voor het herinrichten van de stationsomgeving (met bij voorbeeld een kiss and ride)
De verkeerscirculatie aan het station moet geƫvalueerd worden, samen met een deskundige. Mogelijkheden tot eenrichtingsverkeer en vergroening moeten onderzocht worden. In ieder geval moet een oplossing gezocht worden voor de parkeerdruk en moeten er meer fietsstallingen komen. Een kiss-en-ride zone zal het verkeer ordelijker laten verlopen.