Goesting in een meer leefbare woonomgeving

Lichtervelde wordt volgebouwd. Dichter bij elkaar gaan wonen is een goede zaak, maar duidelijke afspraken over wat waar kan gebouwd worden, zijn belangrijk, met aandacht voor de woonkwaliteit. SOMM kiest voor een aangenaam en levendig centrum.

SOMM gaat dan ook voor:

Het gezelliger maken van de markt als ontmoetingsplaats, met minder parkeerplaatsen maar meer groen en zitbanken
Er worden enkele parkeerplaatsen vervangen door een ruimere ontmoetingsplaats aan de kant van het gemeentehuis. Er komen meer groenaccenten en de zitbanken worden zodanig opgesteld dat ze uitnodigen tot ontmoeting.
Wat meer vuilnisbakken moeten er voor zorgen dat de markt en openbare ruimtes proper blijven.
SOMM staat ook positief tegenover initiatieven die de gemeente aangenamer maken zoals geveltuintjes en gevelbanken.
Verloedering en leegstand worden beboet met een gemeentelijke leegstandbelasting. De opbrengst van deze belasting kan worden gebruikt om de eigenaars van deze panden te stimuleren nieuwe activiteiten in deze panden te ontwikkelen.

Gratis wifi op openbare plaatsen
Meer en meer zaken gebeuren via het internet, Lichtervelde moet daar klaar voor zijn.

Een verlichting die ’s nachts blijft branden, milieuvriendelijker via LED
Steeds meer gemeenten stappen over op LED-verlichting. Dit bespaart op de energiekost, geeft gerichter licht, met minder lichtverontreiniging. Met een slimme meter moet het mogelijk worden de lichten te dimmen wanneer het minder druk wordt.

Bij bouwprojecten ook aandacht geven aan kleine woontypes, sociale woningbouw en voor aanpasbaar wonen
Lichtervelde moet niet enkel voorzien in luxueuze appartementen in het centrum. Er is vraag naar kleinere woontypes voor alleenstaanden, éénoudergezinnen, oudere echtparen... Alternatieve woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen, collectief wonen… kunnen hier oplossingen bieden. Woningen moeten ook aanpasbaar worden aan de hogere levensverwachting. Met enkele ingrepen moeten mensen langer in hun woning kunnen blijven. We letten er op dat sociale huisvesting volgens de quota wordt gerespecteerd, rekening houdend met de wachtlijst. Een gemeente kan dit vragen van de bouwheren.

Het openstellen van scholen buiten de lesuren, bij voorbeeld als speel- en sportruimte
Dit is een idee vanuit het oogpunt van “verdichting”. Bepaalde ruimtes kunnen beter benut worden, waardoor minder ruimte wordt ingenomen. In feite voorkomen we nutteloze bebouwing.

Het opwaarderen van speelruimtes in onze gemeente door het inrichten van speelpleintjes. Het liefst worden speelpleintjes dan van verschillende speeltuigen voorzien en wordt er een speelpleinkaart van de gemeente opgemaakt. Deze speelpleintjes moeten volledig worden omheind zodat ouders onbezorgd ook met elkaar kunnen praten terwijl de kinderen spelen. Een lage, doorzichtige omheining zorgt er voor dat deze ruimtes ook van “buitenaf” beter in het oog worden gehouden en niet-wenselijke activiteiten eerder worden opgemerkt.
Mogelijk kunnen deze pleintjes ook worden voorzien van openbare barbecueplaatsen. (mits melding van gebruik bij de gemeente.)