Goesting in meer lokale economie

Werk en handel zorgen niet alleen voor een inkomen, maar brengen ook leven in een gemeente. Daarom verdienen lokale initiatieven ondersteuning. Creativiteit en vernieuwing zijn daarbij belangrijk.

 

SOMM gaat dan ook voor:

Het gericht ondersteunen van startende ondernemers
Er kan meer door de bestaande ondersteuning aan te vullen en te verfijnen. Een aanwezigheid in de gemeente van het ondernemingsloket (bv een halve dag per maand) brengt de informatie bij de mensen. Daarnaast kan overwogen worden de financiële ondersteuning uit te breiden (bv met een tijdelijke vrijstelling van belasting). Een derde voorstel is de leegstand van winkels aan te pakken door bv met de eigenaars te overleggen rond mogelijkheden voor pop-upwinkels.

Het inzetten op plattelandstoerisme
Mensen verkennen via internet vakantiemogelijkheden. De website van de gemeente moet up-to-date zijn met informatie over logies, eetmogelijkheden, cafés. Gericht kan er gewerkt worden met ondersteunende initiatieven zoals een zoektocht. Tenslotte is een kaart waarop alle toeristische accommodaties en initiatieven vermeld staan, een handig hulpmiddel.

Ondersteuning van de thuisverkoop door lokale landbouwers en vernieuwende activiteiten, samen met aandacht voor eerlijke wereldhandel
Ook hier kan meer via de website: inventarisatie van lokale en fairtradeproducten “wie verkoopt wat waar?” Een mogelijkheid is ook de korte keten te stimuleren via de zaterdagmarkt of een samenwerkingsinitiatief van verschillende boeren, zoals bijvoorbeeld Boeren & Buren. Het gemeentebestuur kan het voorbeeld geven door zoveel mogelijk lokaal aan te kopen

Ondersteunen van initiatieven rond hergebruik en recyclage (bijvoorbeeld het geefplein of autodelen)
Uit buurgemeenten (Roeselare, Diksmuide) halen we het idee van autodelen. Aan het station kunnen initiatieven zoals Cambio of deelfietsen (Blue Bikes) een plaats krijgen.

Een tewerkstellingsbeleid met aandacht voor mensen die moeilijker aan de slag geraken en het stimuleren van thuiswerk
In de eigen diensten kan een gemeente ruimte maken voor mensen met een arbeidshandicap. Een ondersteuning van ‘werkbaar’ werk is ook het stimuleren van thuiswerk. Elk jaar is er een nationale thuiswerkdag. We stellen voor die ook Lichtervelde in de kijker te plaatsen door het aanbieden van lokale werkplaatsen (voorzien van wifi, printer, koffie...) waar Lichterveldenaren die normaal pendelen voor een dag in eigen gemeente kunnen werken. Vb van plaatsen: Schouw, gemeentehuis, JOC, lokale bedrijven die enkele burelen vrij kunnen maken...