Het gaat niet slecht met Lichtervelde, maar voor SOMM mag het gerust wat meer zijn. Als lokale partij werken we vanuit een duidelijke visie aan een groene, daadkrachtige gemeente op mensenmaat. SOMM gaat voor een transparant beleid, dat vooruit kijkt en Lichtervelde klaar stoomt voor de toekomst. Vertrekkend vanuit lokale sterkte en met aandacht voor de wereld.

Vanuit deze visie werkte SOMM een toekomstplan uit voor Lichtervelde. De kernpunten uit het toekomstplan vind je hier onder.

 

Goesting in meer zorg

SOMM streeft naar een warme, zorgzame gemeente waar het voor iedereen goed leven is. Dat betekent dat er voldoende steun is voor wie die even nodig heeft, ongeacht de leeftijd of achtergrond. SOMM wil werken aan een kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening. Zeker nu het aantal jonge gezinnen toeneemt, willen we daar in investeren.

Lees meer

Goesting in meer ruimte voor natuur en milieu

Lichtervelde is een landelijke gemeente. Ook daarom komen mensen hier wonen. Dat is een troef, iets om te koesteren. Dus wil SOMM investeren in meer groen. Natuur en milieu zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Hernieuwbare energie sluit hier volledig bij aan.

Lees meer

Goesting in meer veilig verkeer

Lichtervelde is een verkeersknooppunt. Dat brengt ook gevaren met zich mee: zwaar verkeer door het centrum, te weinig aandacht voor zwakke weggebruikers. SOMM wil een plan voor het wegwerken van gevaarlijke punten zodat de gemeente voor iedereen meer leefbaar wordt.

Lees meer

Goesting in een meer leefbare woonomgeving

Lichtervelde wordt volgebouwd. Dichter bij elkaar gaan wonen is een goede zaak, maar duidelijke afspraken over wat waar kan gebouwd worden, zijn belangrijk, met aandacht voor de woonkwaliteit. SOMM kiest voor een aangenaam en levendig centrum.

Lees meer

Goesting in meer lokale economie

Werk en handel zorgen niet alleen voor een inkomen, maar brengen ook leven in een gemeente. Daarom verdienen lokale initiatieven ondersteuning. Creativiteit en vernieuwing zijn daarbij belangrijk.

 

Lees meer

Goesting in meer vooruitzien

Een gemeentebestuur moet vooruitzien en plannen op lange termijn. SOMM staat voor een vlotte en open communicatie. Samen met de burgers moeten keuzes gemaakt worden. Niet afwachten, maar vertrekken vanuit de eigen sterktes en mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn er, ook financieel. Ook de voorstellen van SOMM kunnen binnen het budget gerealiseerd worden als de juiste keuzes worden gemaakt.

Lees meer