Martijn Vandeweghe

27 jaar

Nieuwe Veldstraat 8

Bachelor Sociaal Cultureel Werk

Werkzaam bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Wat maakt een gemeente tot een warme gemeenschap? Volgens mij kan je niet alles van bovenaf organiseren. Veel dingen gebeuren spontaan. Zeker bij jongeren. Dat veronderstelt ruimte krijgen om “iets te doen”. Zowel een plaats om iets te doen, als steun om het te doen. Mits goede afspraken kan dat ook op openbare plaatsen, bijvoorbeeld petanque spelen in een van de groene zones.  Dat brengt leven in een gemeenschap.