Rita Lombaert

58 jaar

Statiestraat 205 bus 1

Bachelor in de orthopedagogie en creatief agoge
Netwerkcoach Tordale

Voorzitster Curieus-L
Sympathisant The Breede Centre (Zuid-Afrika)
Fan van mijn kat Ouioui

In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk en beroepshalve zoek ik vrijwilligers om de werking van Tordale te verruimen. Het belang van mensen bijeen te brengen, netwerken te vormen, kan niet genoeg beklemtoond worden. Dat doet ook cultuur, in al zijn vormen. Voor mij is dat mini-aquarellen maken, voor anderen is dat muziek of toneel. Met SOMM pleit ik voor een uitgebreidere ondersteuning, door het gemeentebestuur, van initiatieven die mensen samenbrengen.