SOMM Informeert - Meerjarenplan editie

Gemaakt op maandag 06 april 2020

Het zijn vreemde tijden. Het anders zo bruisende Lichterveldse verenigingsleven lijkt helemaal stilgevallen. Gelukkig ontstaan er ook prachtige initiatieven zoals Lichtervelde Koopt Lokaal, of het dagelijkse applausmoment om 20u.

We maakten van de nood (thuisblijven) een deugd en werkten een nieuwe SOMM Informeert af voor jullie. Helaas mochten we ze deze keer niet zelf ronddragen, want dat is geen essentiële verplaatsing. Uitzonderlijk riepen we dus de hulp in van een postbedrijf. Hopelijk vonden ze ondertussen al jullie brievenbus. In elk geval kan je SOMM Informeert ook hier digitaal lezen. Het werd een editie waarin we vooral terugblilkken op het Meerjarenplan dat eind vorig jaar goedgekeurd werd tijdens de gemeenteraad.

Technische problemen

Gemaakt op zondag 02 februari 2020

Wie nu en dan een kijkje komt nemen op onze website heeft het misschien gemerkt. In de nieuwjaarsperiode is de site enkele weken offline geweest. Nadien kwam de site opnieuw boven water, maar met als recentste artikel in deze nieuwssectie een artikel van mei 2019.

De oorzaak ligt bij technische problemen bij het veranderen van hosting provider. We besparen jullie de technische details. De nieuwe provider probeert de aanpassingen sinds mei te recupereren, maar dat is blijkbaar niet zo eenvoudig. In elk geval zijn we nu opnieuw vertrokken.

Behoud personeel in station Lichtervelde

Gemaakt op dinsdag 28 mei 2019

Op het einde van de laatste gemeenteraad kondigde de plannen aan van de NMBS om het personeel weg te halen uit het Lichterveldse station. Het gemeentebestuur heeft alvast de NMBS en hun CEO aangeschreven met de vraag om terug te komen op die beslissing. SOMM ondersteunt het gemeentebestuur in deze vraag.

Het schrappen van persoonlijke contacten drijft mensen steeds verder uit elkaar. Daarnaast betekent een onbemand station ook dat geen hulp meer kan geboden worden aan wie daar nood aan heeft. Dan denken we bijvoorbeeld aan mindervaliden die de sporen willen oversteken, of mensen die zonder hulp geen raad weten met de ticketautomaat.

Inspraak dinsdagen

Gemaakt op dinsdag 07 mei 2019

De komende weken staan 3 Lichterveldse inspraakmomenten voor de deur. SOMM pleit al jaren voor meer inspraak en juicht deze initiatieven dan ook toe. We zetten ze kort op een rij. Toevallig vallen ze alledrie op een dinsdag.

- Dinsdag 13 mei: Klimaattafel | 19u30 | OC De Schouw
- Dinsdag 4 juni: Infomarkt Ventilus (hoogspanningsleiding) | 16u00 - 20u00 | OC De Schouw
- Dinsdag 18 juni: Gesprekstafels meerjarenplan | 19u00 | OC De Schouw

Lees meer

Debat rond hernieuwbare energie tijdens gemeenteraad

Gemaakt op woensdag 01 mei 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De gemeenteraad van afgelopen maandag bevatte 2 grote blokken. Als eerste blok kregen we een heldere uiteenzetting van de directeur van Tjek, het bedrijf dat de software levert die gebruikt zal worden voor registratie en reservatie bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Het tweede blok was een debat rond de plaats voor hernieuwbare energie in Lichtervelde, als gevolg van een agendapunt dat door SOMM werd ingediend. Helaas kreeg onze oproep geen gehoor en werd het voorstel weggestemd. Daarnaast had de gemeenteraad uiteraard ook nog andere punten en stelde SOMM nog enkele bijkomende vragen.

Lees meer

JA voor windmolens

Gemaakt op zaterdag 20 april 2019

Onlangs gaf het Lichterveldse gemeentebestuur een negatief advies over de komst van 2 windmolens langs de E403. Tijdens het hele debat dat deze windmolens op gang bracht, kwamen vooral de negatieve reacties aan bod. Via een online formulier wil SOMM ook de voorstanders van windenergie in Lichtervelde een stem geven.

Door twee korte vragen in te vullen op het formulier kan je je steun uitdrukken voor windmolens in Lichtervelde.

Lees meer

Weinig klimaatambitie te merken tijdens gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 maart 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De rollen werden omgekeerd afgelopen maandag. Er werd gestart met de OCMW-raad, om nadien over te gaan tot de gemeenteraad, in plaats van omgekeerd. We hadden namelijk een extra gast in de gemeenteraad: Geert Sanders sloot de gemeenteraad af met een interessante toelichting over de werking van het WVI, de West-Vlaamse Intercommunale. Het omkeren van de twee raden moet zowat het grootste nieuws op de agenda van de avond geweest zijn. De OCMW- en gemeenteraadsagenda’s hadden wel erg weinig om het lijf deze keer. Dat lijkt ons vreemd, zo in aanloop naar de komende meerjarenbeleidsplannen. Stilte voor de storm, zeker? In de staart van beide raden zorgde SOMM naar goede gewoonte voor wat extra pit, met een enkele bijkomende vragen. Bij de antwoorden op die vragen viel ons vooral het gebrek aan klimaatambitie op.

Lees meer

Earth Hour unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 februari 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

Of het een primeur was op de gemeenteraad afgelopen maandag weten we niet, maar het was in elk geval al een hele tijd geleden. Er werd een agendapunt van een opositiepartij unaniem goedgekeurd, zowel door oppositie als meerderheid. Een agendapunt van SOMM dan nog! Ons voorstel om vanuit het gemeentebestuur deel te nemen aan Earth Hour en er de bevolking zoveel mogelijk bij te betrekken, viel duidelijk in goede aarde.

Lees meer

Daar is de lente, daar is SOMM Informeert

Gemaakt op zaterdag 23 februari 2019

Terwijl het eigenlijk nog winter is, maar de lentezon toch al heerlijk op ons gezicht priemt, houden wij woord. We beloofden jullie bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar dat we de vinger aan de Lichterveldse pols zouden blijven houden en dat doen we dan ook. Maandelijks in de gemeenteraad en in tal van overlegorganen waar SOMM vertegenwoordigd is. Om jullie te informeren over onze bevindingen en over het reilen en zeilen in Lichervelde, posten we dit weekend een nieuwe editie van SOMM Informeert in de Licterveldse brievenbussen. Een SOMM Informeert die voor de gelegenheid in een gloednieuw jasje zit, met een volledig nieuwe huisstijl. Wie niet kan wachten tot zijn versie in de brievenbus landt, kan de voorjaarseditie hier ook al online raadplegen. Veel leesplezier!

Groot dictee tijdens eerste gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 29 januari 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

Eigenlijk moeten we schrijven 'Gemeente- en OCMW-raad', want sinds dit jaar worden beide vergaderingen na elkaar gehouden en zijn het dezelfde raadsleden die er zetelen. In elk geval, het grootste deel van deze eerste raden van de nieuwe termijn werd besteed aan het benoemen van vertegenwooridgers in intergemeentelijke raden. De administratieve papiermolen die met deze benoemingen gepaard ging, deed ons bij momenten denken aan een soort groot dictee. Gelukkig had SOMM naar goede gewoonte ook nog enkele tussenkomsten.

Lees meer