Inspraak dinsdagen

Gemaakt op dinsdag 07 mei 2019

De komende weken staan 3 Lichterveldse inspraakmomenten voor de deur. SOMM pleit al jaren voor meer inspraak en juicht deze initiatieven dan ook toe. We zetten ze kort op een rij. Toevallig vallen ze alledrie op een dinsdag.

- Dinsdag 13 mei: Klimaattafel | 19u30 | OC De Schouw
- Dinsdag 4 juni: Infomarkt Ventilus (hoogspanningsleiding) | 16u00 - 20u00 | OC De Schouw
- Dinsdag 18 juni: Gesprekstafels meerjarenplan | 19u00 | OC De Schouw

Klimaattafel

Naast andere West-Vlaamse gemeenten, krijgt ook Lichtervelde in mei zijn klimaattafel. Deze klimaattafels zijn een organisatie van Klimaatoverleg Midwest en het WVI. Het doel is met hulp van burgerparticipatie tot een gemeenschappelijk klimaatactieplan te komen.

De Lichterveldse klimaattafel gaat door op dinsdag 13 mei, om 19u30 in OC De Schouw.
Voor meer info en inschrijvingen kan je hier terecht.

Infomarkt Ventilus

Ventilus plant een nieuwe elektriciteitsleiding doorheen West-Vlaanderen om de windenergie die op zee opgewekt wordt, te verdelen naar het binnenland. Het voorgestelde traject loopt langs de E403 en dus ook langs Lichtervelde. In het voorstel van Ventilus verloopt die leiding doorheen Lichtervelde langs een nieuw te bouwen hoogspanningsleiding langs de E403. De concrete plaats hiervoor werd echter nog niet ingevuld.

Voor opmerkingen en suggesties hierbij, nodigt Ventilus iedereen uit op dinsdag 4 juni in OC De Schouw, tussen 16u00 en 20u00.

Gesprekstafels meerjarenplan

Eind dit jaar moet Lichtervelde een nieuw meerjarenplan opmaken voor de komende 6 jaar. De gemeente doet hiervoor beroep op burgerparticipatie. Zo kregen 1.400 Lichterveldenaars een enquête in de bus en worden gesprekstafels georganiseerd. Op die gesprekstafels is elke Lichterveldenaar welkom die wil meedenken over de toekomst van onze gemeente. Dé place to be dus! Wij trekken alvast richting OC De Schouw op dinsdag 18 juni om 19u00.

Inschrijven voor deze gesprekstafels kan via deze link.