JA voor windmolens

Gemaakt op zaterdag 20 april 2019

Onlangs gaf het Lichterveldse gemeentebestuur een negatief advies over de komst van 2 windmolens langs de E403. Tijdens het hele debat dat deze windmolens op gang bracht, kwamen vooral de negatieve reacties aan bod. Via een online formulier wil SOMM ook de voorstanders van windenergie in Lichtervelde een stem geven.

Door twee korte vragen in te vullen op het formulier kan je je steun uitdrukken voor windmolens in Lichtervelde.

Negatief advies gemeentebestuur

Op maandag 8 april gaf het gemeentebestuur een negatief advies over de komst van twee windmolens van Engie langs de E403 in Lichtervelde. De finale beslissing hierover wordt genomen door de provincie West-Vlaanderen, die rekening zal houden met het advies van het Lichterveldse bestuur.

De Lichterveldse beslissing werd genomen door het College van Burgemeester en Schepenen. Tijdens de volgende gemeenteraad (29 april) kan SOMM, als oppositiepartij, het college ter verantwoording roepen over dit negatieve advies en om meer uitleg vragen. Dat is dan ook wat we zullen doen. We zullen hierbij rekening houden met de resultaten van het online formulier.

Formulier

De resultaten van het formulier hebben geen statistische waarde, ze zullen gebruikt worden als indicatie voor het draagvlak voor windenergie. Zoals hierboven al werd aangehaald, vond SOMM het nodig om de voorstanders van windenergie een forum te geven. Daarvoor werd het formulier gelanceerd.