Weinig klimaatambitie te merken tijdens gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 maart 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De rollen werden omgekeerd afgelopen maandag. Er werd gestart met de OCMW-raad, om nadien over te gaan tot de gemeenteraad, in plaats van omgekeerd. We hadden namelijk een extra gast in de gemeenteraad: Geert Sanders sloot de gemeenteraad af met een interessante toelichting over de werking van het WVI, de West-Vlaamse Intercommunale. Het omkeren van de twee raden moet zowat het grootste nieuws op de agenda van de avond geweest zijn. De OCMW- en gemeenteraadsagenda’s hadden wel erg weinig om het lijf deze keer. Dat lijkt ons vreemd, zo in aanloop naar de komende meerjarenbeleidsplannen. Stilte voor de storm, zeker? In de staart van beide raden zorgde SOMM naar goede gewoonte voor wat extra pit, met een enkele bijkomende vragen. Bij de antwoorden op die vragen viel ons vooral het gebrek aan klimaatambitie op.

Geïntegreerd Breed Onthaal

De OCMW-ging van start met het eerste en enige agendapunt: De deelname aan het projectdossier Geïntegreerd Breed Onthaal van DVV Midwest. Kort samengevat betekent deze deelname dat het gemeentebestuur werk moet maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking. Iets waar we vanuit SOMM uiteraard volledig achter staan. We keurden het agendapunt dan ook goed, net zoals de andere leden van de raad.

Elektrisch wagenpark als klimaatambitie?

Na dit korte agendapunt lanceerde SOMM een bijkomende vraag in verband met de aankoop van een nieuwe bestelwagen. In de verslagen van het Vast Bureau merkte SOMM op dat de gemeente de aankoop van een nieuwe bestelwagen voor de klusjesdienst plant, omdat die ondertussen 10 jaar oud is en te klein. Bij de motivering stond te lezen dat er wordt geopteerd voor een benzinewagen. Dat staat volgens SOMM haaks op de inspanningen die worden geleverd voor een schoner milieu. Lichtervelde heeft de burgemeestersconvenant ondertekend, dus telkens als een mogelijkheid zich aandient om inspanningen te leveren voor het klimaat, gaan we er van uit dat dit ook gebeurt. Niet hier, dus. Bovendien staat er bij de motivering, “gezien de korte verplaatsingen”. Nu is dat volgens SOMM net een reden om elektrisch te rijden. SOMM drong er dus op aan bij de aanbesteding voor de aankoop uitdrukkelijk de voorkeur te geven aan een elektrisch model. Op die manier kan het gemeentebestuur zijn rol als voortrekker uitspelen.

De schepen van openbare werken nam de repliek op zich en motiveerde de keuze voor een benzinewagen met de redenering dat er slechts één model van elektrische bestelwagen op de markt is die voldoet aan de eisen van de klusjesdienst ivm trekkracht en grootte. Het antwoord van SOMM dat één model voldoende is om de voortrekkersrol te spelen in duurzame mobiliteit die we van de gemeente mogen verwachten, viel in dovemans oren. De schepen bleef maar herhalen dat met slechts één model op de markt geen prijsvergelijking gemaakt kan worden. Van een daadkrachtige klimaatambitie was weinig te merken. Een nieuwe episode in de rij gemiste kansen om een duidelijk signaal te geven dat het de gemeente menens is om de klimaatproblematiek stevig aan te pakken.

Tijdens de discussie over de bestelwagen lichtte de schepen wel al een tipje van de sluier in verband met het komende meerjarenbeleidsplan. Blijkbaar mogen we ons verwachten aan een uitbreiding van de loods van de technische dienst. Die uitbreiding zal voorzien worden van zonnepanelen en het bijhorende wagenpark zal geleidelijkaan vervangen worden door een elektrische variant. Klinkt mooi natuurlijk, maar waarom wachten, als we vandáág al actie kunnen nemen. Vandaag wordt een nieuwe wagen aangekocht en kan gekozen worden voor een elektrisch model. De burgemeestersconvenant bevat doelstellingen voor 2030. Dan beginnen we daar beter vandaag dan morgen aan te werken, lijkt ons.

Korte gemeenteraad

Over de agenda van de gemeenteraad kunnen we kort zijn. Als eerste kwam de verkoop van de aandelen in De Meiboom NV, een sociale kredietmaatschappij waarvan Lichtervelde aandeelhouder is. De verkoop gebeurt aan goede voorwaarden en werd goedgekeurd. Op vraag van SOMM werden de opschortende voorwaarden bij de verkoop toegevoegd aan het te stemmen besluit. Een technische aanvulling bij een technisch agendapunt.

Het tweede agendapunt handelde over de nakende verkiezingen op zondag 26 mei. Om die verkiezingen en de bijhorende campagnes in goede banen te leiden, werden enkele verordeningen voorgesteld met oog op het behouden van de openbare orde. Deze werden unaniem goedgekeurd.

Net zoals het de vorige gemeenteraden het geval was, moesten ook deze keer opnieuw enkele vertegenwoordigers aangeduid worden in diverse overlegorganen. Dit keer waren de bibliotheekraad en het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum aan de beurt. Gelukkige werden we bij deze goedkeuringen niet opnieuw aan een groot of klein dictee onderworpen (zie verslagen vorige gemeenteraden) maar werd ons een lijst met voorgestelde kandidaten voorgelegd, die we een kruisje in de ‘ja’-kolom konden geven. Een veel efficiëntere manier van werken in elk geval.

Communicatie Earth Hour

Als bijkomende vraag bij de gemeenteraad informeerde SOMM naar de communicatieplannen van de gemeente voor Earth Hour. Tijdens de gemeenteraad van februari werd unaniem gestemd om op zaterdag 30 maart deel te nemen aan Earth Hour en hier de Lichterveldse burgers zo veel mogelijk bij te betrekken. 30 maart is echter al komende zaterdag, maar vanuit de communicatiedienst van de gemeente bleef het voorlopig akelig stil. Zo staat geen vermelding op de gemeentelijke website en ook op de Facebookpagina was geen spoor van Earth Hour te vinden.

De schepen van communicatie verzekerde ons dat er al een persbericht rond Earth Hour verstuurd werd en dat er nog online communicatie volgt. De schepen voegde er bovendien aan toe dat Earth Hour wél al via de Facebookpagina gecommuniceerd werd. Na de gemeenteraad fluisterde dezelfde schepen ons echter toe dat dit een vergissing was. Het punt haalde de pagina niet door een… communicatiemisverstand. Ondertussen werd dit misverstand rechtgezet. Earth Hour schopte het deze morgen in alle vroegte zowaar tot omslagfoto van de gemeentelijke Facebookpagina en het werd toegevoegd op de website. Waarvoor dank. Wij doven zaterdag alvast de lichten tussen 20u30 en 21u30.

 

De audiofragmenten in dit verslag zijn fragmenten uit het audioverslag van de gemeenteraad. De volledige versie van dit verslag is terug te vinden op www.lichtervelde.be