Sluiting spooroverweg en 'éénjarig meerjarenplan' op gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 18 december 2018

Op de gemeenteraad van 18 december -de laatste van deze legislatuur- werd het éénjarig meerjarenplan (jawel, je leest het goed) van het OCMW en het budget voor 2019 voor de gemeente goedgekeurd. Daarnaast maakten we de wissel mee tussen de afscheidnemende en de nieuwe financieel directeur en haalde SOMM de gefaalde communicatie aan bij het sluiten van de spooroverweg in de Duifhoekstraat.

Éénjarig meerjarenplan OCMW 2019

De titel geeft aan hoe wereldvreemd beleid kan zijn. De cijfers zijn een doorslagje van de aangepaste begroting van 2018. Een overgangsbegroting dus. SOMM kijkt des te meer uit naar een voldragen, in goed overleg opgemaakte meerjarenbegroting volgend jaar.
Nu we toch over de toekomst bezig zijn, stelt SOMM -niet voor het eerst- voor om de term "andersvaliden" in de meerjarenplannen te vervangen door "mensen met een beperking".

Gemeentebudget 2019

Ook hier een overgangsbudget. Zelfs een herziening van het meerjarenplan was niet meer nodig, zodat we helemaal in het duister tasten voor de toekomst. Samengevat “de boer ploegde voort…” De vraag is of het op de juiste akker is. Ook hier hoopt SOMM op voldoende tijd en overleg om een degelijke meerjarenplanning voor te bereiden volgend jaar.
Een financiële commissie die op voorhand de details van de cijfers doorneemt zou volgens SOMM een prima idee zijn. Op die manier kan het tijdens de gemeenteraad over beleid en visie gaan, in plaats van uitleg over wat precies achter welk cijfer zit.

Ophalen kerstbomen

Om de kerstsfeer in huis te brengen, zetten veel mensen een kerstboom in huis. Vaak ook een levende kerstboom. Probleem is vaak hoe die achteraf kwijt te geraken. Zeker voor het groeiend aantal mensen dat op een appartement woont, is dit niet evident. In de tuin uitplanten, kan niet. Ook voor veel oudere mensen is het niet evident om de kerstboom naar het recyclagepark te brengen. Daarom stelt SOMM voor om een ophaalronde te voorzien. Op 1 bepaalde dag kan de kerstboom worden buitengezet en wordt die door de gemeentelijke diensten opgehaald om naar het recyclagepark te brengen. Een praktische hulp die vermijdt dat bomen gedumpt worden of op straat achterblijven.
De meerderheid liet weten het idee 'mee te nemen'.

Communicatie bij afsluiten overweg Duifhoekstraat

Sinds dit weekend is de overweg in de Duifhoekstraat afgesloten. Dit zorgt voor veel commotie. SOMM begrijpt die commotie en stelt zicht vragen bij de wijze waarop de ingreep is aangepakt en vooral gecommuniceerd. Het sluiten zelf is een initiatief van Infrabel dat op die manier probeert zoveel mogelijk onveilige overwegen af te sluiten. Daar kan een gemeente in de meeste gevallen weinig aan doen. Maar een gemeente kan wel communiceren naar de buurtbewoners en met hen zoeken naar alternatieven of begeleidende maatregelen.

In het geval van de Duifhoekstraat heeft de gemeente dat allemaal NIET gedaan. Tijdens een overleg tussen de gemeente en Infrabel op 24 april 2018 alreeds, werd beslist de overweg zo snel mogelijk te sluiten. Dat was het moment voor de gemeente om het gesprek aan te gaan met de buurt. Ook al zou Infrabel instaan voor de communicatie, een gemeentebestuur moet haar verantwoordelijkheid opnemen en de sluiting voorbereiden. Dat is NIET gebeurd. De begeleidende maatregelen zijn zonder inspraak uitgedacht. Volgens het plannetje komen er 2 uitwijkstroken en 1 gedeeltelijke verbreding van de Spoorwegstraat. Infrabel heeft toegezegd voor de 2 uitwijkstroken, maar die liggen er nog niet. Vraag is wanneer die er zullen komen. Vraag is ook wie zal instaan voor de verbreding van de Spoorwegstraat. Vraag is bovendien of die ingrepen wel een goed idee zijn: mensen komende uit de Duifhoekstraat mogen de tunnel niet in en het kruispunt met de Hazelstraat is niet ideaal. SOMM vraagt zich af of er ook alternatieven zijn overwogen.

Kortom de Duifhoek is de dupe van het verhaal: ze werden zeer laat geïnformeerd (eind november) en kregen geen inspraak over begeleidende maatregelen. Voor SOMM is het duidelijk dat dit NIET de goede aanpak is. Het College krijgt hier een buis. Maar er komt een herexamen. Volgend jaar wordt ook de overweg aan de Beverenstraat (Den Bras) afgesloten. Dat weten we nu al. SOMM had dan ook graag vernomen wanneer de buurt zal geïnformeerd worden en wanneer er overleg is om begeleidende maatregelen uit te werken.