Stroomversneller.be - Lichtervelde mist kans op energiebesparende subsidie

Gemaakt op vrijdag 07 september 2018

Misschien heb je Iwein Segers al reclame zien maken voor Stroomversneller.be, een campagne waarmee de Vlaamse overheid lokale energieprojecten wil ondersteunen. Op de website is echter geen enkel project voor Lichtervelde terug te vinden. Er werd dan ook geen project ingediend door het huidige bestuur.

Opnieuw een gemiste kans om woorden om te zetten in daden en samen voor een duurzame gemeente te gaan.

Gemeentebesturen kunnen via Stroomversneller een subsidie van maximaal 1 euro per inwoner verdienen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarvoor kregen de lokale besturen de kans om projecten te nomineren, al dan niet in overleg met de bevolking. Tussen 28 augustus en 7 oktober kunnen inwoners per gemeente stemmen op de genomineerde projecten. Elke inwoner kan slechts één stem uitbrengen. Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking van de gemeente een stem heeft uitgebracht, is de uitdaging geslaagd en ontvangt de gemeente een startbudget om de projecten uit te voeren. Het startbudget loopt op tot 1 euro per inwoner. Voor Lichtervelde zou dit dus een subsidie van meer dan 8.000 euro betekenen.

Helaas. Wie op zoek gaat naar Lichterveldse projecten op de Stroomversneller website doet dat tevergeefs. Er zijn er geen te vinden. Op de website lezen we:

“Dan kan je jammer genoeg niet stemmen. Je kan ook zelf geen projecten nomineren. Het Vlaams Energieagentschap heeft via verschillende kanalen en op verschillende tijdstippen gemeentebesturen aangespoord om projectvoorstellen in te dienen, maar daar is niet elke gemeente op in gegaan.”

Dit is helaas opnieuw een bewijs dat het huidige bestuur ontbreekt aan daadkracht. Ze onderschrijven een charter voor duurzaamheid* (woorden) maar als er kansen komen om er iets aan te doen, dan komt er niets (daden).

 

(*) Eerder dit jaar ondertekende het bestuur de Burgemeestersconvenant2030, waarover we eerder al berichtten op onze website. SOMM vreesde toen al dat het ondertekenen van de convenant onvoldoende opgevolgd zou worden door een effectief daadkrachtig en duurzaam beleid.