Gemeenteraad van 28 mei

Gemaakt op woensdag 30 mei 2018

De gemeenteraad van 28 mei verliep in de grootste eenstemmigheid, desondanks had SOMM enkele belangrijke tussenkomsten. Zo kaartte SOMM de veiligheid voor spelende kinderen aan, rond waterbekkens in wijken en aan OC De Schouw. Daarnaast werd benadrukt dat het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 (klimaatdoelstelling op gemeentelijk niveau) geen losse flodder mag zijn en dat acties en beslissingen moeten volgen.

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030

SOMM schaarde zich voor de volle 200% achter de ondertekening van de Burgemeestersconvenant. Daarin verbindt de gemeente zich onder meer om de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied van onze gemeente tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

We zijn het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen verplicht te redden wat er te redden valt. Alleen moeten we goed beseffen dat dit slechts de eerste stap is. Een princiepsverklaring ondertekenen is 1 zaak; ze concretiseren is een ander paar mouwen. Het moet bovendien snel gaan. We geven onszelf 12 jaar, maar als het van SOMM afhangt, mag dat gerust sneller. Dat betekent dat vanaf nu alle beslissingen die een impact hebben op milieu en energie moeten getoetst worden aan de duurzaamheiddoelstellingen. SOMM zal daar van nabij op toezien.

Ten derde moet er volgens SOMM ook werk worden gemaakt van een doorgedreven communicatie. Iedereen moet betrokken worden om een steentje bij te dragen. En dat is niet alleen de burger, maar ook de landbouw en de industrie. En ten slotte wil SOMM ook de collega’s oproepen om waar mogelijk binnen hun nationale verbanden ambassadeur te zijn van wat we hier vandaag afspreken. Alle beleidsniveaus moeten immers in dezelfde richting werken. De tussenkomst kreeg bijval op alle banken.

Beveiliging WADI’s en wateropvangbekkens

SOMM toonde zich op de gemeenteraad van 28 mei bezorgd over de veiligheid rond WADI’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) en wateropvangbekkens. Die WADI’s (zie foto onderaan dit artikel) vinden we in elke nieuwe wijk. Ze dienen om het water op te vangen bij hevige regenbuien. In droge periodes zijn het groene zones, na buien kan het water er een korte tijd in blijven staan. Dat is niet ongevaarlijk als kinderen in de buurt zijn. SOMM vroeg dan ook aan de Schepen of het de bedoeling is om tijdelijke omheiningen te voorzien.  De Schepen gaf aan dat er weinig ervaring is met dergelijke situaties. Hij toonde zich wel bereid alles goed op te volgen en indien nodig ook maatregelen te nemen.

SOMM vroeg ook naar de veiligheid rond het wateropvangbekken naast OC De Schouw. Langs de kant van het OC is die afgesloten, maar recent is het bedrijfsgebouwencentrum in gebruik genomen en daar is geen afsluiting. Met kinderen die regelmatig rond het OC spelen is dit een potentieel gevaar. Een afsluiting is volgens SOMM niet overbodig. De Schepen was akkoord en gaat nakijken hoe er een beveiliging kan komen.

Een afsluiting langs beide kanten van het wateropvangbekken zou veiliger zijn voor kinderen die rond het OC spelen.

Foto van de WADI (Water Afvoer Drainage Infiltratie) in de Tweelindenstraat