Inspirerend jongerendebat

Gemaakt op zaterdag 12 mei 2018

Vrijdagavond 11 mei organiseerde de Lichterveldse jeugdraad een inspiratiedebat voor jongeren in de site Vancoillie. Het werd een interactieve avond waar de jongeren via verschillende werkvormen hun mening kwijt konden over het Lichterveldse jeugdbeleid. De avond werd afgesloten met een debat tussen vertegenwoordigers van de 4 Lichterveldse politieke partijen, onder leiding van niemand minder dan VRT-journalist Johny Vansevenant.
Thijs Deklerck zat in het debatpanel namens SOMM, Steven Kindt vertegenwoordigde CD&V, Ole Tavernier nam het woord voor Open VLD en Sofie Steurbaut zetelde namens N-VA. Thijs onderstreepte bij wijze van inleiding meteen dat SOMM de enige lokale partij is.

Thijs benadrukte verder onder meer de nood aan een duidelijke langetermijnvisie voor het gemeentebeleid. Kwestie van Lichtervelde voor te bereiden op de aankomende bevolkingsgroei en om impulsaankopen zoals het verkommerende gebouw van de kunstacademie in de toekomst te vermijden. Ook het belang van de jeugdraad als adviesorgaan werd door Thijs aangehaald (hij is na 11 jaar jeugdraad, waarvan de laatste 4 als voorzitter, een echte ervaringsdeskundige). De jeugdraad wordt op vandaag te weinig gebruikt om beleidsbeslissingen met impact op jongeren af te toetsen vóór ze genomen worden.

"De jeugdraad moet veel meer om advies gevraagd worden vóór beleidsbeslissingen genomen worden"
Thijs Deklerck | SOMM

SOMM is tevreden dat het thema ‘groene ruimte in het centrum van de gemeente’ uitgebreid aan bod kwam tijdens de debatavond. Zo onthouden we onder meer dat alle partijen er wel voor te vinden zijn om de mogelijkheid te onderzoeken om van Het Eiland een openbaar park te maken. Een punt dat bij de verkiezingen in 2012 al in het SOMM programma te vinden was en wat we dus alleen maar kunnen toejuichen.

Na het debat werd nog lustig nagekaart aan de bar en op het binnenplein van de site. Tot slot bedanken we nog graag de jeugdraad voor dit inspirerende initiatief!
Luc Lenoor was aanwezig voor een fotoreportage, het volledige album kan je hier vinden.