Confetti kwestie in de gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 23 januari 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 22 januari 2018 lanceerden enkele bezorgde ouders een open brief, in verband met het al dan niet mogen gooien van confetti tijdens de carnavalstoet van de scholen Beverbos en ’t Vlot.

Blijkbaar is in deze kwestie verwarring ontstaan door foute communicatie. Deze verwarring werd tijdens de gemeenteraad opgehelderd en SOMM uitte zich, samen met de andere partijen, als volledig pro confetti.

Hier onder antwoordt SOMM gemeenteraadslid Johan Vandenbussche op de open brief:

 Tijdens de gemeenteraad is de kwestie ter sprake gekomen of er nu al dan niet confetti mag gegooid worden tijdens de carnavalstoet van de scholen. Alle partijen waren vragende partij om duidelijkheid te krijgen.

Het Schepencollege gaf zelf toelichting. Ze waren positief over het feit dat de stoet door het Beverbos en ’t Vlot samen zal worden georganiseerd.

Het College betreurde echter wel de communicatie die niet op vraag van het gemeentebestuur is gebeurd en waar het College ook niet achter staat. De verwijzing naar GAS-boetes is fout. Dat er geen confetti zal worden gebruikt, blijkt uiteindelijk een keuze te zijn van de scholen zelf. Het Schepencollege is niet tegen het gebruik van confetti en zou ook de opkuis verzorgd hebben.

Op de vraag van SOMM is klaar en duidelijk geantwoord dat als de scholen zouden beslissen om alsnog confetti toe te laten, dat voor het gemeentebestuur geen probleem is. Met de andere partijen is SOMM het eens dat carnaval vooral een feest is en moet blijven.