In okbtober 2018 komen er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen op ons af. Net zoals een groot deel van Lichtervelde -de bouw van het JOC, de werken op het sportplein of de vele nieuwe verkavelingen- is ook het verkiezingsprogramma van SOMM nog in volle opbouw. Wordt ongetwijfeld vervolgd!