Sfeer op het pleintje

Kevin spreekt graag af met vrienden. In het weekend is dit meestal in het plaastelijk jeugdhuis, een pintje gaan drinken. Maar tijdens de dag spreken ze ook veel af, op een pleintje in de buurt, om een balletje te schoppen, frisbeeën of wat met Bruce, de hond van Kevin, te spelen. Bruce moet wel aan de leiband. Er is geen hondenspeelweide in de gemeente, wat hij niet zo leuk vindt, maar hij is blij om met Kevin en zijn vrienden te mogen optrekken.

Vooral in de zomer is het daar leuk zitten, ook na het voetballen, en met een paar vrienden gingen ze al langs bij de jeugdconsulent (nog een geluk dat ze hem kennen, want geen idee waar je anders met je voorstellen naar toe kunt)  met het voorstel om het op deze pleintjes wat gezelliger te maken. Extra zitbanken, vuilnisbakken, een barbeque...

Ook de markt kan gezelliger gemaakt worden, zodat er ook daar kan afgesproken worden. Zijn overgrootmoeder Vera en nonkel Ben zouden dat ook de max vinden, dan kunnen ze een praatje slaan tegen anderen.

De twijfel over de netheid begrijpen ze wel, maar dit moet toch kunnen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt? Zij zien dat alvast zitten!

SOMM wil bestaande groene ruimtes aantrekkelijker maken door extra zitbanken, een barbecue, hondenloopweide, voldoende vuilnisbakken, openbare sporttoestellen... Kortom verschillende elementen die uitnodigen tot ontmoeting. Iets wat nu nog te veel ontbreekt bij de bestaande groene zones.

Ook van de markt wil SOMM een echte ontmoetingsplaats maken. Er worden enkele parkeerplaatsen vervangen door een ruimere ontmoetingsplaats aan de kant van het gemeentehuis. Er komen meer groenaccenten en de zitbanken worden zodanig opgesteld dat ze uitnodigen tot ontmoeting.

Daarnaast wil SOMM de inbreng van iedereen, en dus zeker ook van de jongeren, zoveel mogelijk meenemen bij het nemen van beslissingen. De jeugdraad en jeugdconsulent zijn een ideaal medium om jongeren te betrekken bij het beleid, maar wordt hiervoor nog onderbenut. Een gemiste kans. Het zijn namelijk de jongeren die de toekomst van onze gemeente zullen bepalen. We moeten hen dan ook naar waarde schatten en hen alle kansen bieden.