Lijstvoorstelling in de media

Gemaakt op vrijdag 31 augustus 2018

Vorige week zondag maakten we als eerste Lichterveldse partij onze lijst met kandidaten voor 14 oktober bekend. Dat bracht uiteraard de nodige media-aandacht met zich mee. Hier onder een overzicht.

Lees meer

Ready... set... go!

Gemaakt op zondag 26 augustus 2018

Vandaag (26 augustus) geven we het startschot van onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. We doen dat met een persvoorstelling in de Huwynsbossen.

Lees meer

Gemeenteraad van 28 mei

Gemaakt op woensdag 30 mei 2018

De gemeenteraad van 28 mei verliep in de grootste eenstemmigheid, desondanks had SOMM enkele belangrijke tussenkomsten. Zo kaartte SOMM de veiligheid voor spelende kinderen aan, rond waterbekkens in wijken en aan OC De Schouw. Daarnaast werd benadrukt dat het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant 2030 (klimaatdoelstelling op gemeentelijk niveau) geen losse flodder mag zijn en dat acties en beslissingen moeten volgen.

Lees meer

SOMM Informeert - bewaarexemplaar

Gemaakt op donderdag 24 mei 2018

In de nieuwste SOMM Informeert stellen we ons als SOMM graag nog eens uitgebreid voor. Op die manier werd het een echt bewaarexemplaar, dat u er tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober aan kan herinneren dat er wel degelijk ook een lokale lijst is in Lichtervelde, die zich inzet voor een warme, groene toekomst voor de gemeente.

De papieren versie valt binnenkort in de Lichterveldse brievenbussen, de digitale versie kan je hier al terugvinden.

SOMMstagram

Gemaakt op zaterdag 19 mei 2018

SOMM is sinds kort ook terug te vinden op Instagram. Naast onze bestaande Facebookpagina is dit Instagramkanaal een extra manier om te volgen hoe we ons als lokale partij inzetten voor een warmer en groener Lichtervelde.

Inspirerend jongerendebat

Vrijdagavond 11 mei organiseerde de Lichterveldse jeugdraad een inspiratiedebat voor jongeren in de site Vancoillie. Het werd een interactieve avond waar de jongeren via verschillende werkvormen hun mening kwijt konden over het Lichterveldse jeugdbeleid. De avond werd afgesloten met een debat tussen vertegenwoordigers van de 4 Lichterveldse politieke partijen, onder leiding van niemand minder dan VRT-journalist Johny Vansevenant.
Thijs Deklerck zat in het debatpanel namens SOMM, Steven Kindt vertegenwoordigde CD&V, Ole Tavernier nam het woord voor Open VLD en Sofie Steurbaut zetelde namens N-VA. Thijs onderstreepte bij wijze van inleiding meteen dat SOMM de enige lokale partij is.

Lees meer

De meting is gestart

Gemaakt op zondag 29 april 2018

Ready, set, go! Gisterenmiddag, rond de klok van 13u, doken meetinstallaties op aan de gevels van 27 Lichterveldse Curieuzeneuzen. De meetinstallaties zien er op het eerste zicht uit als 'te koop' borden, maar zijn dat allesbehalve. Binnenin de borden werden de 2 proefbuisjes bevestigd die vanaf nu 4 weken lang de luchtkwaliteit in Lichtervelde zullen meten.

Lees meer

Lichterveldse Curieuzeneuzen meten stikstofdioxide

Gemaakt op dinsdag 24 april 2018

We berichtten er eerder al over op onze facebookpagina, er staat een grootschalig onderzoek naar de Vlaamse luchtkwaliteit voor de deur. Het ‘citizen-science-project’ werd CurieuzeNeuzen gedoopt en is een officieel wetenschappelijk onderzoek, waarvoor steun gezocht werd bij de Vlaming. En dus ook bij de Lichterveldenaar!

Lees meer

Mist boven verkaveling Leysafortstraat

Gemaakt op donderdag 29 maart 2018

De verkaveling aan de Leysafortstraat baart ook SOMM zorgen. Vooral dan de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Zo komt er een verbinding tussen de nieuwverkaveling en de Processieweg, maar die is 6 meter breed.

Lees meer

Verloren sluikverkeer rond industriezones

Gemaakt op zaterdag 17 maart 2018

SOMM moet vaststellen dat er ondanks de nodige verkeersborden nog steeds zwaar sluikverkeer in de omgeving van industriezones verloren rijdt. Dat is niet alleen in de Hazelstraat zo, dat is nog altijd zo in de Duifhoekstraat. Dat laatste ondanks de creatieve driedubbele aanduiding.

Lees meer...