Het Eiland: Een groene long valt in het water

Gemaakt op zaterdag 21 september 2019

In aanloop naar de verkiezingen waren ALLE partijen het eens: van Het Eiland moeten we een groene long maken. Maar kijk, nog geen jaar later lijkt daar niet veel van in huis te zullen komen. Reden: de bouwaanvraag voor drie flatgebouwen in de Damwegel.

Groene long

Een redelijk grote groenzone, vlak in het centrum. Zoiets als Het Eiland komt niet overal voor. Dat biedt mogelijkheden om er bv een park of een groene doorgang van te maken, zodat iedereen er kan van mee genieten. Het is natuurlijk wel privébezit, maar dat betekent niet dat de gemeente geen inspraak kan hebben over de invulling ervan. Door bv met de eigenaar te gaan praten over aankoop en/of door het op de kaart in te kleuren als groene zone, kan de gemeente haar (groene) stempel op het gebied drukken. Dat is niet gelukt, en dus kan de eigenaar er flatgebouwen neerzetten. De vraag is of dit een goed idee is. SOMM heeft alvast bedenkingen.

Het bouwproject met 3 flatgebouwen komt in de tuin van 't Eiland, langs de Damwegel. De Villa blijft bewaard.

Water

In juni 2019 keurde de gemeenteraad een “hemelwaterplan” goed. Dat plan bevat maatregelen om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Als je weet dat de Damwegel een van de meest gevoelige plaatsen is, en al meerdere keren is ondergelopen, zou je denken dat hier dan ook niet meer gebouwd mag worden. Volgens SOMM kan je dit project als gemeentebestuur moeilijk een omgevingsvergunning geven, als je wateroverlast wil vermijden. In het bouwplan wordt dit “opgelost” door op palen te bouwen en twee vijvers aan te leggen, om zo het water op te vangen. Zo werkt het natuurlijk niet. Er komt bebouwing bij en dus ook extra verharding, wat de waterproblematiek in de buurt enkel erger maakt. Het is dan ook oneerlijk dat wie voldoende middelen heeft om “hoog en droog” te bouwen, de buurtbewoners met de (water)overlast kan opzadelen.

Verkeer

De Damwegel is een van die rustige straten die het uitzicht van Lichtervelde mee bepalen. Dat houden we beter zo. Door de hoeveelheid appartementen dreigt er nog eens extra verkeersdruk te komen in een straat die al eerder Heivelde heeft moeten verwerken.

Groen

Het Eiland brengt heel wat groen in de straat. Dat geeft rust en draagt bij tot een groen centrum. Laat ons dat zo houden. In de plannen is er sprake van het rooien van de meeste bomen. Die kunnen, zeker op korte termijn, niet vervangen worden door de struiken en oeverbegroeiing bij de vijvers die in de bouwplannen staan. Begroeiing waar de buren trouwens niets aan hebben, want het wordt een afgesloten gemeenschap.

Kortom

Er wordt volop aan inbreiding gedaan in het centrum. Dat moedigen we aan, maar bij meergezinswoningen in de Damwegel heeft  SOMM vragen. Als de gemeente haar eigen hemelwaterplan au serieux neemt, kan er geen positief advies gegeven worden bij de omgevingsvergunning. Bovendien verdwijnt een heel stuk groen en wordt wat rest afgesloten van de buitenwereld. Daarmee verdwijnt ook de ambitie om het Eiland tot een toegankelijke groene long te maken…