Handen uit de mouwen voor trage wegen

Gemaakt op zaterdag 07 december 2019

SOMM ijvert al lang voor het opwaarderen van “trage wegen”. Meerdere keren is SOMM al tussengekomen in de gemeenteraad om aandacht te vragen voor (meer) trage wegen. Helaas zonder gevolg. De meerderheid vindt het niet-prioritair. Daarom steekt SOMM nu zelf de handen uit de mouwen. We blijven kloppen op dezelfde nagel, al kloppen we deze keer een naambord in de grond.

Lees meer

Actieplan voor Trage Wegen

Gemaakt op zondag 20 oktober 2019

Op 19 en 20 oktober vierden we de Dag van de Trage Weg. Tijdens die dag of beter dat weekend wordt aandacht gevraagd voor het paden, doorsteken en weggetjes die voetgangers en fietsers toelaten zich vlot, veilig en gezond te verplaatsen.

Helaas viel er in Lichtervelde weinig te vieren. Onze trage wegen staan onder druk.  Soms zijn ze niet langer toegankelijk of dreigen ze te verdwijnen voor  infrastructuurwerken of bouwprojecten. Ook het onderhoud van trage wegen kan vaak nog beter. SOMM vraagt actie van het gemeentebestuur en plaatste het punt op de agenda van de gemeenteraad.

Update: De CD&V meerderheid keurde het SOMM voorstel af tijdens de gemeenteraad van maandag 21 oktober. De meerderheid wil zich niet 'vastpinnen aan een tijdschema' en vindt de trage wegen dus geen prioriteit. De andere oppositiepartijen steunden het voorstel wel. De verbazing onder de oppositie was groot dat de meerderheid deze princiepsverklaring niet mee goedkeurde.

Lees meer

Verwarrende weekendregeling gemeentehuis

Gemaakt op zaterdag 28 september 2019

Stond jij dit jaar al voor een gesloten deur aan het gemeentehuis op een zaterdagvoormiddag? De nieuwe regeling die eind vorig jaar werd goedgekeurd, zorgt voor heel wat verwarring. Het gemeentehuis is enkel nog de 2e en 4e zaterdagvoormiddag van elke maand open.

Lees meer

Het Eiland: Een groene long valt in het water

Gemaakt op zaterdag 21 september 2019

In aanloop naar de verkiezingen waren ALLE partijen het eens: van Het Eiland moeten we een groene long maken. Maar kijk, nog geen jaar later lijkt daar niet veel van in huis te zullen komen. Reden: de bouwaanvraag voor drie flatgebouwen in de Damwegel.

Lees meer

Behoud personeel in station Lichtervelde

Gemaakt op dinsdag 28 mei 2019

Op het einde van de laatste gemeenteraad kondigde de plannen aan van de NMBS om het personeel weg te halen uit het Lichterveldse station. Het gemeentebestuur heeft alvast de NMBS en hun CEO aangeschreven met de vraag om terug te komen op die beslissing. SOMM ondersteunt het gemeentebestuur in deze vraag.

Het schrappen van persoonlijke contacten drijft mensen steeds verder uit elkaar. Daarnaast betekent een onbemand station ook dat geen hulp meer kan geboden worden aan wie daar nood aan heeft. Dan denken we bijvoorbeeld aan mindervaliden die de sporen willen oversteken, of mensen die zonder hulp geen raad weten met de ticketautomaat.

Inspraak dinsdagen

Gemaakt op dinsdag 07 mei 2019

De komende weken staan 3 Lichterveldse inspraakmomenten voor de deur. SOMM pleit al jaren voor meer inspraak en juicht deze initiatieven dan ook toe. We zetten ze kort op een rij. Toevallig vallen ze alledrie op een dinsdag.

- Dinsdag 13 mei: Klimaattafel | 19u30 | OC De Schouw
- Dinsdag 4 juni: Infomarkt Ventilus (hoogspanningsleiding) | 16u00 - 20u00 | OC De Schouw
- Dinsdag 18 juni: Gesprekstafels meerjarenplan | 19u00 | OC De Schouw

Lees meer

Debat rond hernieuwbare energie tijdens gemeenteraad

Gemaakt op woensdag 01 mei 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De gemeenteraad van afgelopen maandag bevatte 2 grote blokken. Als eerste blok kregen we een heldere uiteenzetting van de directeur van Tjek, het bedrijf dat de software levert die gebruikt zal worden voor registratie en reservatie bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Het tweede blok was een debat rond de plaats voor hernieuwbare energie in Lichtervelde, als gevolg van een agendapunt dat door SOMM werd ingediend. Helaas kreeg onze oproep geen gehoor en werd het voorstel weggestemd. Daarnaast had de gemeenteraad uiteraard ook nog andere punten en stelde SOMM nog enkele bijkomende vragen.

Lees meer

JA voor windmolens

Gemaakt op zaterdag 20 april 2019

Onlangs gaf het Lichterveldse gemeentebestuur een negatief advies over de komst van 2 windmolens langs de E403. Tijdens het hele debat dat deze windmolens op gang bracht, kwamen vooral de negatieve reacties aan bod. Via een online formulier wil SOMM ook de voorstanders van windenergie in Lichtervelde een stem geven.

Door twee korte vragen in te vullen op het formulier kan je je steun uitdrukken voor windmolens in Lichtervelde.

Lees meer

Weinig klimaatambitie te merken tijdens gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 maart 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

De rollen werden omgekeerd afgelopen maandag. Er werd gestart met de OCMW-raad, om nadien over te gaan tot de gemeenteraad, in plaats van omgekeerd. We hadden namelijk een extra gast in de gemeenteraad: Geert Sanders sloot de gemeenteraad af met een interessante toelichting over de werking van het WVI, de West-Vlaamse Intercommunale. Het omkeren van de twee raden moet zowat het grootste nieuws op de agenda van de avond geweest zijn. De OCMW- en gemeenteraadsagenda’s hadden wel erg weinig om het lijf deze keer. Dat lijkt ons vreemd, zo in aanloop naar de komende meerjarenbeleidsplannen. Stilte voor de storm, zeker? In de staart van beide raden zorgde SOMM naar goede gewoonte voor wat extra pit, met een enkele bijkomende vragen. Bij de antwoorden op die vragen viel ons vooral het gebrek aan klimaatambitie op.

Lees meer

Earth Hour unaniem goedgekeurd op gemeenteraad

Gemaakt op dinsdag 26 februari 2019

Verslag inclusief audiofragmenten

Of het een primeur was op de gemeenteraad afgelopen maandag weten we niet, maar het was in elk geval al een hele tijd geleden. Er werd een agendapunt van een opositiepartij unaniem goedgekeurd, zowel door oppositie als meerderheid. Een agendapunt van SOMM dan nog! Ons voorstel om vanuit het gemeentebestuur deel te nemen aan Earth Hour en er de bevolking zoveel mogelijk bij te betrekken, viel duidelijk in goede aarde.

Lees meer